Clubsponsoren

Volgende Thuiswedstrijd The Dukes 1

Dukes Supporter App Android

Dukes Supporter App iOS

Fotoboek

The Dukes 2 - DSRC (26032017) 008Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 076The Dukes 2 - DSRC (26032017) 024The Dukes 2 - DSRC (26032017) 014The Dukes 2 - DSRC (26032017) 010Junioren 1 - RC Eemland (25032017) 013Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 032Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 029Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 043

Nadere uitleg over de toepassing van de “reckless tackle” en de “accidental tackle”

Tijdens de RDD-3 op zaterdag 14 januari 2017 is er door 26 scheidsrechters een workshop gehouden. Doel van de workshop was een consequente toepassing van regel 10.4e (gevaarlijk tackle-en).
 
Uitgangspunt van de uitbreiding van regel 10.4e is de bescherming van spelers tegen hoofdletsel ontstaan door contact met de tackleaar. De aanpassing is dus niet bedoeld voor andere momenten waarbij contact met het hoofd ontstaat; hiervoor blijven de bestaande regels onverminderd van kracht.
 
Bij het getoonde model (zie schema) kunnen drie vragen worden gesteld.
 
De eerste vraag: is er sprake van een hoge tackle? Als het antwoord op deze vraag “nee” is, dan is “reckless or accidental tackle” niet van toepassing. Bij het begrip tackle moet ook het inzetten van een tackle inbegrepen worden niet alleen de definitie uit het spelregelboek. Als een speler bijvoorbeeld in een poging om een try te scoren naar de grond duikt en daarbij met zijn hoofd iets raakt, valt dit niet onder “reckless or accidental tackle”.
 
De tweede vraag: is er daadwerkelijk sprake van contact met het hoofd? Bijvoorbeeld een speler in de kraag pakken, is een hoge tackle en wordt als zodanig behandeld maar valt niet onder “reckless or accidental tackle”.
 
De derde vraag: door het toedoen van wie is het hoofdcontact ontstaan? Indien de tackleaar door houding, contactmoment of plaats van het contact, het risico op contact met het hoofd neemt dan is de beoordeling een “reckless tackle” met de consequenties zoals opgelegd door World Rugby. Indien het hoofdcontact ontstaat dor toedoen van de baldrager, bijvoorbeeld door verandering van houding of richting, dan is er sprake van een “accidental tackle” met de bijbehorende consequenties. De verantwoordelijkheid voor het voorkomen van letsel door contact met het hoofd blijft te allen tijde bij de tackleaar.
 
Gedrag van spelers om door middel van deze regel een voordeel te behalen zal volgens regel 10.2a of regel 10.3m beoordeeld en bestraft worden.
 
Ten slotte deze aanpassing vervangt geen andere regel. Alle spelregels blijven onverminderd van kracht. Contact met het hoofd waarbij geen sprake is van een hoge tackle en gevaarlijke tackles waarbij geen hoofdcontact is, vallen niet onder deze spelregelaanpassing maar worden onder de geldende spelregels beoordeeld en indien nodig bestraft.

Presentatie1