Clubsponsoren

Volgende Thuiswedstrijd The Dukes 1

Dukes Supporter App Android

Dukes Supporter App iOS

Fotoboek

Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 045The Dukes 2 - DSRC (26032017) 010Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 071Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 061Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 035The Dukes 2 - DSRC (26032017) 019Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 066Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 043Dames - Bredase RC R.E.L. (19032017) 065

Bestuursmededeling: Clubstandpunt m.b.t. Kunstgrasveld

Vrienden,

Zoals niet aan uw aandacht zal zijn ontsnapt ,zijn de resultaten van het RIVM onderzoek naar de rubberen vullingskorrels van kunstgrasvelden gepubliceerd.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de risico’s van sporten op dergelijke velden praktisch verwaarloosbaar zijn en dat sporten op dit soort velden verantwoord is.

De Gemeente, die eigenaar is van ons veld heeft ons bericht dat men direct na het kerstreces, en ruim voor het einde van de winterstop zal komen met een nader standpunt, gebaseerd op het RIVM onderzoek , eerder onderzoek door SGS Intron en advies van de GGD.

We zullen ons als club in dat proces mengen en de specifieke eigenschappen van ons veld én onze sport helder voor het voetlicht brengen.

Het is steeds ons beleid geweest om te vertrouwen op een eenduidig advies van het RIVM om ons clubstandpunt omtrent het sporten op het veld te bepalen. Daarnaast hebben we voor de jongste jeugd, vanwege de zorgen van een aantal ouders, een tijdelijke alternatieve locatie gevonden.

Het bestuur houdt die lijn vast. Nu uit het RIVM onderzoek blijkt dat de risico’s verwaarloosbaar zijn, achten wij het dus opportuun om ook onze jonge jeugd weer te laten trainen en spelen aan de Limietlaan.

In overleg met de betrokkenen, én om het hele traject inclusief het definitieve standpunt van de Gemeente ongehaast en zorgvuldig te doorlopen, zullen de TBM ers in januari nog trainen op het terrein aan de Kooikersweg , maar zullen ze, mits er geen significant gewijzigde omstandigheden ontstaan, vanaf 1 februari de training bij The Dukes hervatten.


Met hartelijke groet,

Eric van der Zande, Voorzitter

Bart van de Zande, Jeugdvoorzitter